Важлива інформація для клієнтів

Повідомлення для юридичних осіб - клієнтів банку.

05.05.2015

Шановні клієнти!

ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК» (надалі – Банк) висловлює Вам свою повагу та офіційно повідомляє своїм клієнтам, що 06.02.2015 року набув чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» №1702-VII від 14.10.2014 року (далі-Закон), яким банки України повинні витребувати, а клієнти – юридичні особи зобов’язані надавати інформацію (документи) щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи та структури її власності.

Законодавчо встановлені обов’язкові строки подання юридичними особами до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про вигодонабувачив, тобто кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб, а також структуру їх власності – до 25 травня 2015 року (продовжено).

У зв’язку із вищезазначеним наголошуємо, що при встановленні ділових відносин Банка з потенційними клієнтами – юридичними особами, включаючи відкриття банківських рахунків, а також у разі зміни установчих документів, зміни керівництва чи інших змінах щодо юридичних осіб — діючих клієнтів Банку, необхідно надавати до Банку витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому повинні бути наявними відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та структуру їх власності, з обов’язковим зазначенням встановлених Законом ідентифікаційних даних таких контролерів.

Всіх діючих клієнтів Банку просимо надати до Банку вищезазначені відомості та відповідний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у найкоротші строки.

Версія для друку