Депозити

Депозити

 

Відсоткові ставки по банківським вкладам юридичних осіб в установі АТ «КОМІНВЕСТБАНК» встановлюються індивідуально для кожного клієнта, в залежності від суми вкладу та термінів його розміщення.

термін / сума річна процентна ставка з 16.10.2020р.*
грн. долари США євро
1. вклад терміном від 30 до 75 днів
1.1. сума до 100 тис. грн./мін.2 тис.$/євро 6,00% 1,00% 1,00%
1.2. сума від 101 до 500 тис.грн./мін.2 тис.$/євро 6,50%
1.3. сума від 501 тис.грн. і більше/мін.2 тис.$/євро 7,00%
2. вклад терміном від 76 до 123 днів
2.1. сума до 100 тис. грн./мін.2 тис.$/євро 7,00% 1,50% 1,50%
2.2. сума від 101 до 500 тис.грн./мін.2 тис.$/євро 7,50%
2.3. сума від 501 тис.грн. і більше/мін.2 тис.$/євро 8,00%
3. вклад терміном від 124 до 200 днів
3.1. сума до 100 тис. грн./до 5 тис.$/євро 8,50% 1,60% 1,50%
3.2. сума від 101 до 500 тис.грн./від 5001 до 20 тис.$/євро 9,00% 1,80% 1,75%
3.3. сума від 501 тис.грн. і більше/від 20001 і більше $/євро 9,50% 2,00% 2,00%
4. вклад терміном від 201 до 365(366) дня
4.1. сума до 100 тис. грн./до 5 тис.$/євро 10,00% 2,00% 2,00%
4.2. сума від 101 до 500 тис.грн./від 5001 до 20 тис.$/євро 10,50% 2,20% 2,10%
4.3. сума від 501 тис.грн. і більше/від 20001 і більше $/євро 11,00% 3,00% 2,20%
5. вклад терміном на 549 (550) днів
5.1. сума до 100 тис. грн./до 5 тис.$/євро 11,50% 2,20% 2,10%
5.2. сума від 101 до 500 тис.грн./від 5001 до 20 тис.$/євро 12,00% 2,50% 2,20%
5.3. сума від 501 тис.грн. і більше/від 20001 і більше $/євро 13,00% 3,25% 2,30%

 * Можливий індивідуальний розгляд процентої ставки

Завантажити розмір ставок залучення коштів від юридичних осіб в форматі PDF

По вкладах юридичних осіб передбачені наступні умови:

  • відсотки по вкладам виплачуються щомісяця;
  • передбачена (за бажанням клієнта) можливість щомісячного зарахування нарахованих відсотків до вкладу;
  • допускається поповнення вкладу;
  • часткове вилучення вкладу не допускається;
  • передбачена можливість дострокового розірвання договору.

 

Перелік документів необхідних для відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб'єктам господарювання які мають відкриті рахунки у АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Якщо юридична особа має відкритий розрахунковий рахунок у АТ «КОМІНВЕСТБАНК», то банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок за умови подання нею таких документів:

Заява в довільній формі про намір розмісти на депозит грошові кошти із зазначенням суми та терміну та інших особливих умов.

Перелік документів для відкриття депозитного рахунку юридичній особі.

1) Клопотання на ім’я Голови Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» про намір розмістити грошові кошти у зазначеній сумі та на зазначений термін, підписане Головою Правління (Директором) та засвідчене печаткою .

2) Анкета-опитувальник клієнта АТ «КОМІНВЕСТБАНК» встановленого зразка.

3) Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про юридичну особу.

4) Копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту, засновницького договору, установчого акта, положення).

5) Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з вкладного рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то юридична особа додатково має подати картки зі зразками підписів, засвідчені нотаріально або підписом першого керівника або його заступника та печаткою організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований.

6) Протокол зборів Засновників (Учасників) про створення юридичної особи та обрання директора.

7) Наказ про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, контракт із директором (у випадку, якщо передбачено в Статуті) (копії засвідчені керівником підприємства та відбитком печатки).

8) Ксерокопії паспорту (або документу що його замінює) та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру посадових осіб (Директора, Головного бухгалтера), завірені підписами власників документів.

Вищезазначений перелік документів не є вичерпним, та за необхідності для ідентифікації клієнта – юридичної особи та вжиття заходів для підтвердження його особи, працівник Банку має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для ідентифікації фізичних та/або юрид ичних осіб, які є власниками істотної участі в цій юридичній особі або мають прямий чи опосередкований вплив на неї та отримують економічну вигоду від її діяльності.

Фахівці АТ «КОМІНВЕСТБАНК» готові надати Вам більш детальну інформацію і консультацію, та обговорити Ваші індивідуальні потреби.

 

Завантажити перелік документів необхідних для відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб'єктам господарювання в форматі DOC можна тут:

Перелік документів необхідних для відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб'єктам господарювання (завантажити в форматі DOC)

Типовий договір на депозит для юридичних осіб (завантажити в форматі DOC)

Типовий договір на депозит для ФОП (завантажити в форматі DOC)

Більш детальну інформацію Ви можете отримати звернувшись до найближчого регіонального Відділення або в Головний офіс Банку у Відділ депозитних операцій за тел.: (0312) 61 98 15 (вартість дзвінка - згідно тарифів Вашого оператора)

Версія для друку