Кредитування

Кредитування

 

Кредитна політика являє собою комплекс заходів Банку з підвищення прибутковості кредитних операцій і зниження кредитних ризиків. Природно, повністю уникнути ризиків неможливо, оскільки надання кредитів - це спочатку ризикований вид бізнесу. Тому одним з головних завдань Банку є мінімізація кредитного ризику.

Пріоритетними напрямками кредитування Банку є надання кредитів юридичним особам – клієнтам Банку. Основними складовими кредитної політики АТ «КОМІНВЕСТБАНК» є:

 • наявність стабільного кредитного потенціалу, що забезпечується власними коштами Банку та стабільної клієнтської бази;
 • забезпечення відповідності структури джерел коштів структурі активів банку;
 • зниження кредитного ризику через всебічний і ретельний аналіз кредитоспроможності позичальника;
 • наявність чіткого контролю на усіх етапах кредитування від видачі до повного погашення зобов’язання.

АТ «КОМІНВЕСТБАНК» проводить наступні активні операції з метою задоволення потреб фізичних та юридичних осіб:

 • надання короткострокових і довгострокових кредитів юридичним особам для статутної діяльності, поповнення обігових коштів, придбання основних засобів та нематеріальних активів. Даний вид кредитів, оформляється після надання пакету документів, визначних внутрішніми положеннями Банку, та відповідного забезпечення, оформленого згідно вимог чинного законодавства з страхуванням майна, що передається в заставу банкуж
 • надання інвестиційних кредитів на строк від 3-х до 5-ти років для придбання нерухомості та земельних ділянок;
 • надання споживчих кредитів фізичним особам для придбання автомобілів, об’єктів житлового фонду та на поточні потреби;
 • короткострокове кредитування у формі овердрафтів для покриття дебетового сальдо на кінець робочого дня. Даний вид кредитування передбачає надання коштів в сумі 30% надходжень за попередній місяць і переглядається в разі потреби банком щомісячно. Строк, на який надаються грошові кошти, встановлюється в межах від 21 дня до 1 року при умові щомісячного погашення отриманої суми кредиту у визначений термін;
 • надання послуги по проведенню клієнтами банку лізингових та факторингових операцій;
 • оформлення банківських гарантій;
 • авалювання векселів.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати звернувшись до найближчого регіонального Відділення або в Головний офіс Банку у відділ кредитного адміністрування за тел.: (0312) 61 98 09 (вартість дзвінка - згідно тарифів Вашого оператора)

Версія для друку