Новини

Зміни до Інструкції НБУ про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України.

28.10.2011

Шановні клієнти банку! Згідно змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, внесеними Постановою Правління Національного банку України від 11 жовтня 2011 року № 364 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України», що вступають в силу з 28 жовтня 2011 року та листа НБУ від 24.10.2011 № 29-113/8471-12608 щодо порядку проведення валютно-обмінних операцій представникам іноземних дипломатичних представництв повідомляємо:

Починаючи з 28 жовтня 2011 року Банк здійснює валютно-обмінні операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками в такому порядку:

1. КУПІВЛЯ іноземної валюти від клієнта на суму, що не дорівнює і не перевищує 150 000 гривень, здійснюється за умови пред’явлення будь-якого документа, що посвідчує особу, із зазначенням у довідках та квитанціях прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює продаж іноземної валюти. Копіювання сторінок документа, що посвідчує особу, не проводиться.

2. КУПІВЛЯ іноземної валюти від клієнта, на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, здійснюються з ідентифікацією фізичної особи відповідно до законодавства України (Статті 64 закону України «Про банки і банківську діяльність») із зазначенням у довідках та квитанціях прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію, серію та номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав. Працівник банку зобов’язаний забезпечити зберігання копій сторінок документа, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи (паспорта або документа, що його замінює та документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків), у документах дня. Ці копії засвідчуються відбитком штампа каси банку.

3. ПРОДАЖ іноземної валюти клієнту:

зворотний обмін фізичним особам - нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту при пред’явлені довідка-certificate за формою N 377;

купівля-продаж дорожніх чеків;

конвертація готівкової іноземної валюти

здійснюється в сумі, що не дорівнює і не перевищує 150 000 гривень, за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує її резидентність.

Для фізичних осіб-резидентів:

- паспорт громадянина України;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон без відмітки, що підтверджує постійне місце проживання за кордоном;

- посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, що видане в Україні;

- посвідчення біженця, що видане в Україні;

- національний паспорт громадянина іншої держави з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання разом з посвідкою на постійне проживання.

Для фізичних осіб-нерезидентів:

- національний паспорт громадянина іншої держави;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою в паспорті про постійне проживання за кордоном;

- акредитаційні картки, видані Міністерством закордонних справ України для представники дипломатичного корпусу в Україні. Копія акредитаційної картки залишається в документах дня.

Працівник банку зобов’язаний зазначити у довідках та квитанціях прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка здійснює валютно-обмінну операцію, серію та номер паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав.

Працівник банку (фінансової установи) зобов’язаний забезпечити зберігання копій сторінок документа, що посвідчує особу та підтверджує її резидентність, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи, у документах дня. Ці копії засвідчуються відбитком штампа каси банку.

4. Операції з продажу готівкової іноземної валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що дорівнює або перевищує в еквіваленті 150 000 гривень, забороняються.

Телефони «гарячої лінії»:

61-98-10 - відповідальний працівник ПАТ «КОМІНВЕСТБАНК».

61-93-12 – Управління Національного банку України в Закарпатській області.

(044) 230-18-63, (044) 253-22-42 - Національний банк України.

Версія для друку