Корпоративне управління

Корпоративне управління

 

АТ «КОМІНВЕСТБАНК» здійснює корпоративне управління відповідно до діючого законодавства України.

 

Структура корпоративного управління АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

 • Наглядова Рада
 • Правління банку

  Комітет по управлінню активами та пасивами

  Тарифний комітет

  Кредитний комітет

  Комітет з управління операційними ризиками

  Комітет з управління інформаційною безпекою

  Комітет з управління непрацюючими активами

  Комітет з проблемних питань, які виникають під час виконання вимог чинного законодавства з питань фінансового моніторингу

  Бюджетний комітет

 • Органами контролю Банку є:

  Відділ внутрішнього аудиту Банку, який підпорядковується Наглядовій Раді та звітує перед нею, є органом оперативного контролю Наглядової Ради Банку.

  Відділ банківських ризиків

  Відділ внутрішнього контролю та комплаєнсу

Кодекс корпоративного управління АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Положення про відділ внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Кодекс корпоративної етики АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Матриця оцінки колективної придатності кандидатів у члени Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Звіт Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2018 рік. (26.04.2019 р.)

Звіт Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2019 рік. 

Звіт Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2020 рік. 

Звіт Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2020 рік. 

Інформація-оголошення конкурсного відбору на посаду Незалежного члена Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (з викладенням усіх визначених законодавством України вимог до даної посади)

Огляд правил та процедур з протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та ідентифікації і вивчення клієнтів


АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (далі – Банк) запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності для Банку (далі – Конкурс).

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Метою проведення Конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності АТ «КОМІНВЕСТБАНК».

Фінансова звітність та інша публічна інформація АТ «КОМІНВЕСТБАНК» доступна на веб-сайті Банку http://www.atcominvestbank.com у мережі Інтернет у розділі «Про банк», підрозділах: «Загальні відомості»«Керівництво банку»«Корпоративне управління»«Структура власності»«Ліцензції»«Тендери»«Інформація до оприлюднення»«Контакти та реквізити»«Відділення»«Внутрішні документи»«Фінансова звітність», тощо.

Додаткова інформація про діяльність АТ «КОМІНВЕСТБАНК» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. 

Детально з умовами Конкурсу можна ознайомитись у прикріплених документах нижче.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про оголошення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" у 2020-2021 роках

Порядок проведення конкурсу по обранню зовнішнього аудитора

Додаток 2. Інформація про аудиторську фірму

Додаток 3. Анкета Аудиторської фірми

Версія для друку